Egészség - Penészirtás - Higiénia

Mérések

Hőmérséklet - (Érintéssel)

Méréstartomány: -60 ... +300 °C (Rövid ideig +500 °C)

Pontosság: Kalibrált értékek közt interpolációval állapítjuk meg.

Felbontás: 0,1 °C

A beállási idő:  mindössze 3-5 mp és látható a mért érték!

Hőmérséklet - (Érintés nélkül - Infra)

Méréstartomány: -35 ... +950 °C

Pontosság: Kalibrált értékek közt interpolációval állapítjuk meg.

Felbontás: 0,1 °C

Optika felbontása: 75:1

Az érintés nélküli mérés alkalmas akár elektromos kapcsolószekrények, biztosítékok (általában áram alatt lévő berendezések), illetve forgó alkatrészek (csapágyak, tengelyek stb.) gyors, pontos ellenőrzésére is.

Ki tudjuk számolni, hogyan változik a fal belső hőmérséklete, a külső lehűlés hatására. Megjelenhet  a penész olyan helyen, ahol most nem látható?

Felületi hőmérséklet eloszlás (Hőkamera)

A hőkamerás mérés pontosságát alapvetően meghatározza az emissziós tényező (ε) és a mérési tárgyról visszavert hőmérséklet (RTC) pontos megadása. (Helytelenül megadott értékek jelentős mérési hibát okoznak).

Méréstartomány:  -30 .... +650 °C

Pontosság: Kalibrált értékek közt interpolációval állapítjuk meg. 

Termikus érzékenység: 0,1 °C

Infra felbontás: 160 x 120 pixel, (SR segítségével: 320 x 240 pixel)

Az érintés nélküli mérés alkalmas akár elektromos kapcsolószekrények, biztosítékok (általában áram alatt lévő berendezések), illetve forgó alkatrészek (csapágyak, tengelyek stb.) gyors, pontos ellenőrzésére is. Követhetők az időbeli változások.

Páratartalom

Méréstartomány: 0 .... 100 % rH

Pontosság: Kalibrált értékek közt interpolációval állapítjuk meg.

Felbontás: 0,1 % rH

Tudta, hogy ha a hőmérséklet csökken, és a levegő abszolút nedvességtartalma változatlan, akkor a relatív páratartalom ?

Igény esetén meg tudjuk jeleníteni a felületi nedvesség eloszlását is, amiből látható, hogy hol jelenhet meg a penész. ?

Harmatpont

Méréstartomány: -20 .... +50 °C td

Felbontás: 0,1 °C td

A harmatpont érték a környezeti hőmérséklet és a relatív páratartalom ismeretében meghatározható. A felületi nedvesség eloszlás megmutatja azokat a helyeket, ahol számíthatunk a pára lecsapódására (a penész megjelenésére).

A harmatpont (dewpoint) változást szimulálhatja, ennek a kalkulátornak a segítségével.

Légsebesség

Méréstartomány: 0,4 .... 20  m/s

Pontosság:  ± 0,2  m/s

Felbontás: 0,1 m/s

Segít annak kiszámításában, hogy mennyi ideig célszerű szellőztetni, hogy kicserélődjön a helyiség levegője.

Higiéniai mérések

 ATP (adenozin-trifoszfát) és AMP (adenozin-monofoszfát)  együttes mérésen (biolumineszcencia) alapszik. A japán készülék kb. 10-20 mp múlva szolgáltat eredményt, miután az adatok hőmérséklet függését kompenzálta. Az érzékeny, gyors, pontos módszert világszerte alkalmazzák a HACCP követelményeknek megfelelően.

Az ATP bontást kísérő fény intenzitása arányos az ATP azaz a szerves anyag mennyiségével, a készülék a fény intenzitást RLU (Relative Light Units)-ban méri.

A mérésnél jelentős hibalehetőséget okozhat, a nem megfelelően tárolt reagens. Mi a gyártó által javasolt intervallumban tartjuk a hőmérsékletet (2-8 °C). Az alábbi képen látható az intervallum alsó értéke a hűtőgépünk ajtaján.

Az ATP mérés eredménye közvetlenül nem vethető össze a hagyományos mikrobiológiai vizsgálatok eredményeivel.

 

Ha Ön szeretné kombinálni a hagyományos mérést a gyakorlatilag real-time sebességű ATP+AMP méréssel, természetesen megoldható. Sőt, ezt javasoljuk is.

Megismerheti az élő össz. csíra (Total Plate Count) ill. a sarjadzó gombák + penész mennyiséget CFU/cm2-ben.

Az inkubáció ±1°C pontos.

A TPC érték kb 2 nap alatt megismerhető, baktériumok esetében, de a penész eredményekre min. 3 napot kell várni (a lassabban növekedő gombák miatt célszerű kivárni az 5 napos inkubáció végét!)

Az élő mikroorganizmusok mennyiségének ismeretében kap teljes képet a higiéniai viszonyokról. Az ATP+AMP mérés ismeretében pedig azonnali döntést tud hozni.

Kizárólag olyan mérő, vizsgáló eszközöket használunk, amelyek az adott szakterület élvonalába tartozó vállalkozás gyárt.

Mérési adataink beépíthetőek a TMK-ba ill. használhatók  hibák felderítésére (pl. fűtés, elektromos berendezések, kapcsolótáblák, bíztosítékok stb.)

A méréseket végző kolléga első szakmája "vegyész-analitikus" . (Sokat tud a a klasszikus mérési hibákról...)

A méréseket nagy belmagasság esetében is el tudjuk végezni. Mintát kizárólag felületekről veszünk.

A mért adatok alapján, automatikusan generálódó táblázatok, grafikonok részletes értékelésére egy példa, hogyan juthatunk el, a végleges megoldásig?